Recensământul Populației și Locuințelor 2021

Prezentare

Rezultate definitive – Județul Harghita

1. Caracteristici demografice

1.1. Populația la recensăminte

1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă

1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă

1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu

1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii

1.8. Populaţia rezidentă după domiciliu şi locul naşterii

1.9. Populaţia rezidentă după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut

1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă

1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu

1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii

1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei

1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii

1.18. Populaţia rezidentă după cetățenie

1.22. Populația rezidentă pe localități

1.23. Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente

2. Caracteristici etno-culturale demografice

2.1 Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2021

2.2 Populaţia rezidentă după etnie

2.3 Populaţia rezidentă după limba maternă

2.4 Populaţia rezidentă după religie

2.5 Populaţia rezidentă după etnie şi religie

2.12 Populaţia rezidentă după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

2.13 Populaţia rezidentă după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

2.14 Populaţia rezidentă de 14 ani şi peste analfabetă după etnie

2.17 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii

2.18 Populaţia rezidentă ocupată după etnie și activităţi ale economiei naţionale

2.19 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional

2.20 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă

2.21 Şomeri după etnie

2.23 Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă

2.24. Populaţia rezidentă după limba maternă pe grupe de vârstă

2.25. Populaţia rezidentă după religie pe grupe de vârstă și sexe

2.27. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate

2.28. Populația rezidentă după etnie pe grupe de vârstă și sexe

3. Caracteristici educaţionale demografice

3.1. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

3.2. Populaţia rezidentă după etnie și nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

3.3. Populaţia rezidentă după limba maternă și nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

3.6. Populaţia rezidentă după nivelul de educație absolvit şi statutul activității curente

3.9 Populația rezidentă de 2 ani și peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituției de învățământ urmate

4. Mobilitatea populaţiei rezidente (septembrie 2023)

5. Caracteristici economice (octombrie 2023)

6. Gospodării (decembrie 2023)

7. Fondul de clădiri de locuit (decembrie 2023)

8. Locuinţe şi condiţii de locuit (decembrie 2023)

 


Hărţi


Comunicate de presă

Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021 – date provizorii pentru județul Harghita

Comparaţie  RPL 2021 – 2011  – pe municipii, oraşe şi comune –  date provizorii