Educaţie – Oktatás

Unitatile de invatamant pe categorii, forme de proprietate – Iskolák kategóriák és tulajdonformák szerint

Unitatile de invatamant pe niveluri de educatie si medii de rezidenta – Iskolák oktatási szintek és lakóövezetek szerint

Facultati pe forme de proprietate – Egyetemi karok tulajdonformák szerint

Populatia scolara pe niveluri de educatie si medii de rezidenta – Oktatásban részt vevők száma oktatási szintek és lakóövezetek szerint

Populatia scolara pe niveluri de educatie si sexe – Oktatásban részt vevők száma oktatási szintek és nemek szerint

Populatia scolara pe niveluri de educatie si forme de invatamant – Oktatásban részt vevők száma oktatási szintek és oktatási formák szerint

Populatia scolara pe niveluri de educatie si forme de proprietate – Oktatásban részt vevők száma oktatási szintek és tulajdonformák szerint

Personalul didactic pe niveluri de educatie si sexe – Pedagógusok száma oktatási szintenként és nemenként

Personalul didactic din invatamantul preuniversitar pe niveluri de educatie si limbi de predare – Pedagógusok száma a felsőfokú oktatás előtti oktatási rendszerben oktatási szintek és tanítási nyelvek szerint

Personalul didactic pe niveluri de educatie si forme de proprietate – Pedagógusok száma oktatási szintek és tulajdonformák szerint

Personalul didactic pe niveluri de educatie si medii de rezidenta – Pedagógusok száma oktatási szintek és lakóövezetek szerint

Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre) pe niveluri de educatie – Osztálytermek (szaktantermek/ előadó termek) száma oktatási szintek szerint

Laboratoare scolare pe niveluri de educatie – Iskolai laboratóriumok száma oktatási szintek szerint

Sali de gimnastica pe niveluri de educatie – Tornatermek száma oktatási szintek szerint

Ateliere scolare pe niveluri de educatie – Iskolai műhelyek száma oktatási szintek szerint

Terenuri de sport pe niveluri de educatie – Iskolai sportpályák száma oktatási szintek szerint

PC-uri/echipamente IT pe niveluri de educatie – Számítógépek száma iskolai szintek szerint

Absolventi pe niveluri de educatie si sexe – Végzettek száma oktatási szintek és nemek szerint

Absolventi pe niveluri de educatie si forme de invatamant – Végzettek száma oktatási szintek és oktatási formák szerint