Cultură – Kultúra

Biblioteci pe categorii de biblioteci – Könyvtárak könyvtártípusokra bontva

Volume existente in biblioteci pe categorii de biblioteci – Állományban található példányok száma könyvtártípusonként

Cititori activi la biblioteci pe categorii de biblioteci – Aktív olvasók száma könyvtártípusokra bontva

Volume eliberate pe categorii de biblioteci – Kikölcsönzött példányok száma könyvtártípusokra bontva

Personalul angajat din biblioteci – Könyvtári alkalmazottak száma

Institutii si companii de spectacole sau concerte pe categorii de institutii, dupa felul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte – Kulturális intézmények és egyesületek típusokra bontva, az egyesület típusa szerint

Spectacole si concerte la institutiile si companiile de spectacole sau concerte pe categorii de unitati – Bemutatók és koncertek száma a különböző kulturális intézmény és egyesülettípusoknál

Spectatori si auditori la reprezentatii artistice pe categorii de institutii si companii de spectacole sau concerte – Kulturális előadásokon résztvevő nézők és hallgatók száma intézménytípusonként

Locuri in salile de spectacole si concerte, pe categorii de unitati – Férőhelyek száma kulturális intézménytípusonként

Personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole – Alkalmazottak száma kulturális intézménytípusonként

Muzee si colectii publice dupa felul muzeului/colectiei publice – Múzeumok és közgyüjtemények a múzeum/közgyüjtemény fajtája szerint

Vizitatori in muzee si colectii publice – Látogatók száma múzeumokban és közgyüjteményeknél

Personalul angajat din muzee – Múzeumi alkalmazottak száma