Forţa de muncă – Munkaerő

Resurse de munca pe sexe – Humán erőforrás nemek szerint

Rata de ocupare a resurselor de munca pe sexe – Foglalkoztatási ráta nemek szerint

Populatia activa civila pe sexe – Gazdaságilak aktívak száma nemenként

Rata de activitate a resurselor de munca – A humán erőforrás aktivitási aránya

Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2 si sexe – Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági tevékenységenként és nemenként

Numarul mediu al salariatilor pe forme de proprietate – Bérezettek átlagszáma tulajdonformák szerint

Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe – Bérezettek átlagszáma nemzetgazdasági tevékenységenként és nemenként

Efectivul salariatilor la sfarsitul anului, pe forme de proprietate – Bérezettek év végi száma tulajdonformák szerint

Efectivul salariatilor la sfarsitul anului, pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe – Bérezettek év végi száma nemzetgazdasági tevékenységenként és nemenként

Someri inregistrati pe categorii de someri si sexe – Regisztrált munkanélküliek száma kategóriánként és nemenként

Rata somajului pe sexe – Nemenkénti munkanélküliségi ráta