Veniturile populaţiei – Háztartások jövedelme

Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe – Egy főre eső havi nettó jövedelem nemzetgazdasági tevékenységenként és nemek szerint

Castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe – Egy főre eső havi bruttó jövedelem nemzetgazdasági tevékenységenként és nemek szerint